Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies.

Vi  levererar flera tjänster utifrån beprövade koncept. 

Väntsalsberedskap - H24

Ibland är trafiken försenad och väntsalens öppettider kan behöva utökas. Alla trafikföretag som har avtal med Svenska Reseterminaler får tillgång till tjänsten H24 (Hour24) vilket är en bevakningscentral belägen i Stockholm.

Vid trafikstörningar kan trafikföretaget via sin trafikledning kontakta H24 och meddela vilken/vilka stationer längs deras trafikeringssträcka som kommer behöva extra öppethållande.  Därefter tar H24 kontakt med fastighetsägarens kontaktperson på orten som ombesörjer att väntsalen hålls öppet tills tåget/tågen ankommit/avgått.

Stationsledsagning

För resenärer med funktionsnedsättningar erbjuds kostnadsfri och personlig ledsagning på över 200 stationer och terminaler runt om i landet idag. Tjänsten kan användas vid avresa, byte eller ankomst och sker från en angiven mötesplats till och från tåg eller buss.

Med kundtjänst dygnet runt och snabb reseinformation till alla iblandade erbjuder vi en trygg resa för resenären och en enkel hantering för alla trafikföretag och säljare.

I väntsalen finns det mötesplatser och mötesplatsskyltar med text och symboler i relief och punktskrift. Mötesplatserna finns både utomhus och inomhus där det finns en tillgänglig väntsal.

Ledsagningstjänstens egen webbplats för resenärer finns på www.stationsledsagning.se.

Representerar du ett trafikföretag och vill att era resenärer ska kunna erbjudas ledsagning, kontakta Trafikverket via stationsledsagning@trafikverket.se.


Biljettautomat

Om du som trafikföretag önskar erbjuda resenärerna att köpa biljetter via era biljettautomater, kontakta:
Magnus Nicklasson, magnus.nicklasson@jernhusen.se