Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies.

Vi levererar flera tjänster utifrån beprövade koncept. 

Öppen väntsal – H24

Väntsalarnas öppettider baseras på trafiken och trafikföretagens tidtabeller. När ett tåg eller en buss ankommer eller avgår ska väntsalen vara öppen.

Ibland är trafiken försenad och väntsalens öppettider kan behöva utökas. Alla trafikföretag som har avtal med Svenska Reseterminaler får tillgång till tjänsten H24 (Hour24) vilket är en bevakningscentral belägen i Stockholm. Om ett trafikslag är försenat tar trafikföretaget kontakt med H24 och meddelar vilka stationer längs deras trafikeringssträcka som kommer behöva extra öppet. H24 tar kontakt med utsedd kontaktperson/bevakningsföretag som fastighetsägaren på orten har angett.

Kontaktpersonen/bevakningsföretaget ombesörjer att väntsalen hålls öppen tills tåget/tågen ankommit/avgått från orten, och resenärerna kan nyttja väntsalen.

Därför är det viktigt att vi alltid har rätt öppettider och samt kontaktuppgifter till fastighetsägarens kontaktperson som ombesörjer upplåsning av väntsalen.

Stationsledsagning

För resenärer med funktionsnedsättningar erbjuds kostnadsfri och personlig ledsagning på över 200 stationer och terminaler runt om i landet idag. Tjänsten kan användas vid avresa, byte eller ankomst och sker från en angiven mötesplats till och från tåg eller buss.

Med kundtjänst dygnet runt och snabb reseinformation till alla iblandade erbjuder vi en trygg resa för resenären och en enkel hantering för alla trafikföretag och säljare.

Har din väntsal ledsagning finns det mötesplatser och mötesplatsskyltar med text och symboler i relief och punktskrift. Mötesplatserna finns både utomhus och inomhus där det finns en tillgänglig väntsal. Ledsagning är en tjänst som trafikföretagen köper in. Har ett trafikföretag nyligen anslutit sig till ledsagningstjänsten kan du behöva köpa in en mötesplatsskylt. 

Ledsagningstjänstens egen webbplats för resenärer finns på www.stationsledsagning.se.

Är du fastighetsägare och vill att resenärer ska kunna erbjudas ledsagning, kontakta Trafikverket via stationsledsagning@trafikverket.se.

Fotoautomat, bagageförvaring
eller biljettautomat

Finns det behov i er väntsal att kunna erbjuda era besökare fotoautomat, bagageförvaring eller biljettautomater kan ni kontakta:
Magnus Nicklasson, magnus.nicklasson@jernhusen.se