Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies.

”Vi har fått mycket god hjälp med både kontakter och olika leverantörer”
Robert Wibom, VD Sturestadens Fastighets AB

Arboga station

"Svenska Reseterminalers tillgänglighet med svar på våra funderingar är en stor tillgång..." - Robert Wibom, vd Sturestadens Fastighets AB

Fastighetsägare: Sturestadens Fastighets AB

Kontor: Arboga

Snabba fakta Sturestaden:

  • Sturestaden äger och förvaltar 10 stycken fastigheter i Arboga, varav en är stationen. 
  • Bolaget ägs av Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB
  • Fastighetsbeståndet består av fastigheter för företagsetableringar, kommunikationer, utbildning, industri, handel, kontor och lager/logistik

Samarbetet med Svenska Reseterminaler:

Robert Wibom, VD på  fastighetsbolaget i Arboga, uppskattar den snabba dialogen och den kunskapsbank som medarbetarna på Svenska Reseterminaler har vad gäller stationen. "Tiden är alltid en rar faktor i vårt arbete, men Svenska Reseterminalers tillgänglighet med svar på våra funderingar är en stor tillgång för att snabbt kunna hantera uppkomna frågor eller ärenden", säger Robert.

Under 2014 påbörjade Sturestaden att planera för att förbättra väntsalen på flera olika sätt, bland annat ny väntsalsinredning. Dessutom skulle ett stationskafé öppnas med en helt ny entreprenör. I slutet av året var alla väsentliga förbättringar för väntsalen klara och nyöppningen av kaféet hölls i december.  "Svenska Reseterminaler kunde hjälpa till med både kontakter och leverantörer, vilket vi har fått mycket god hjälp med under projektets gång".


”Svenska Reseterminaler har en erfarenhetsbank som är värdefull för oss mindre stationsägare"
Per-Olof Johansson, stationsägare i Värnamo

Värnamo station

”Svenska Reseterminaler har en erfarenhetsbank som är värdefull för oss mindre stationsägare” - Per-Olof Johansson, stationsägare i Värnamo

Fastighetsägare: Bleckhuset AB

Kontor: Värnamo

Snabba fakta Bleckhuset:

  • Lokalt, familjeägt fastighetsbolag
  • Fokus inom uthyrning och förvaltning
  • Två fastigheter, varav den ena är stationen och den andra ett bankhus med Handelsbankkontor och nio bostadslägenheter.

Samarbetet med Svenska Reseterminaler:

Per-Olof Johansson förvärvade stationen i Värnamo år 2012. En viktig anledning till köpet var att sonen, som är delägare i en reklambyrå, sökte en lokal med karaktär och det fann de i stationen. I övrigt är både Per-Olof och hans fru intresserade av gamla, vackra hus och i och med det blev köpet fullbordat.

Under sin tid som stationsägare har han haft ett tätt samarbete med Svenska Reseterminaler och något som han har värdesatt mycket är just att man kan diskutera och få hjälp med vad man ska tänka på när man äger en station.

"Svenska Reseterminaler har en erfarenhetsbank som är värdefull för oss mindre stationsägare och jag kan diskutera om lämpliga hyresgäster och serviceföretag med dem", säger Per-Olof.